El curs 2020-2021 compta amb recursos extraordinaris i augment de professorat per a adaptar el retorn a les classes seguint les mesures de seguretat necessàries que marquen les autoritats sanitàries.

icona_gel

Material de protecció, seguretat i higiene. Els centres compten amb gel hidroalcohòlic, mascaretes per si a algú se li oblida de casa o se li trenca la seua, així com guants, pantalles de protecció individual i equips específic

Menys alumnes per classe. Baixem ràtios a màxim 20 alumnes com a norma general en els grups de convivència estable i fixem una distància interpersonal d’1,5 metres entre alumnes a la resta de grups.

icona_menysalumnes
icona_mesprof

Més professorat. Menys alumnes per aula suposa desdoblar grups, per això hem contractat quasi 5.000 docents més, fins arribar als vora 80.000 docents per a assegurar una atenció més individualitzada a tot l'alumnat.

Més monitores i monitors de menjador escolar. Garantim les mesures de seguretat, higiene i distància de seguretat a tots els espais escolars. Hem contractat 3.000 monitors i monitores de menjador més, que s’afigen als que ja hi ha, perquè els torns de menjador respecten totes les mesures indicades per les autoritats sanitàries.

icona_menjador
icona_familia

Activitats extraescolars. Garantim el reforç educatiu, cultural i esportiu per a tot l'alumnat. Hem destinat 9 milions d'euros als municipis valencians per a la realització d'activitats extraescolars que compten amb totes les mesures de seguretat i higiene.

Lluita contra l’escletxa digital. Hem adquirit dispositius electrònics amb connectivitat a internet per a l’alumnat que no té dispositius a casa i hem augmentat les prestacions del pla MULAN per assegurar la formació en línia si es detecten casos de contagi i l’alumnat no pot acudir al centre educatiu.

icona_mobil