VMWare Workstation Player

Versió
17

VMware Workstation Player és una aplicació de virtualització d’escriptori que permet als usuaris crear i executar màquines virtuals als seus ordinadors. Desenvolupat per VMware, Workstation Player és una versió gratuïta i més bàsica de VMware Workstation.

Les màquines virtuals creades amb VMware Workstation Player poden contindre sistemes operatius complets, la qual cosa permet als usuaris executar múltiples sistemes operatius en una sola màquina física. Això és útil per a provar software, configuracions de xarxa, o per a executar sistemes operatius diferents en una mateixa computadora sense necessitat d’instal·lar-los directament en el maquinari.

Plataforma
Windows
Informació bàsica de l’aplicació
Estat
No autoritzada
Motiu pel qual no s'autoritza

Al catàleg d’Appsedu hi ha una aplicació alternativa autoritzada amb la mateixa funcionalitat o funcionalitat semblant.

Consulteu la secció d’aplicacions alternatives.

Forma d'identificació en l'aplicació
Anònima
Categoria
Informàtica
Àmbit educatiu
Transversal
Informació de l'editor
Adreces relacionades