Tobii Ghost

Versió
1.14.1

Tobii Ghost és un complement del programari Tobii Eye Tracking que mostra on s’enfoca la mirada en el joc o en les aplicacions que s’estan utilitzant en els vídeos en directe.

Plataforma
Windows
Informació bàsica de l’aplicació
Estat
Autoritzada - Instal·lació assistida
Autoritzada per a
Personal docent
Personal no docent
Alumnat
Forma d'identificació en l'aplicació
Usuari i contrasenya
Categoria
Utilitats
Àmbit educatiu
NEE
Com s'instal·la
  1. L’usuari sol·licita la instal·lació de l’aplicació en GVA SAI, indicant el n/s de l’equip on s’ha d’instal·lar.
  2. El SAI (GPT) realitza la instal·lació remota de l’aplicació.
Observacions

Sense un tracker de visió no pot ser usat funcionalment.

Informació de l'editor
Adreces relacionades