Tobii Experience Driver

Versió
1.133

Tobii Experience Driver és el driver que permet la compatibilitat del sistema operatiu amb el dispositiu d’anàlisi del focus visual mitjançant eye tracking.

Plataforma
Windows
Informació bàsica de l’aplicació
Estat
Autoritzada - Instal·lació assistida
Autoritzada per a
Personal docent
Personal no docent
Alumnat
Forma d'identificació en l'aplicació
Usuari i contrasenya
Categoria
Utilitats
Àmbit educatiu
NEE
Com s'instal·la
  1. L’usuari sol·licita la instal·lació de l’aplicació en GVA SAI, indicant el n/s de l’equip on s’ha d’instal·lar.
  2. El SAI (GPT) realitza la instal·lació remota de l’aplicació.
Observacions

Sense un tracker de visió no pot ser usat funcionalment.

Informació de l'editor
Adreces relacionades