TigerVNC Viewer

Versió
1.12.0
TigerVNC és una aplicació client/servidor que permet llançar i interactuar amb aplicacions gràfiques en màquines remotes mitjançant el protocol VNC.
Web de l'editor
Plataforma
LliureX
Informació bàsica de l’aplicació
Estat
Autoritzada - Sistema
Autoritzada per a
Personal docent
Personal no docent
Alumnat
Forma d'identificació en l'aplicació
Anònima
Categoria
Informàtica
Utilitats
Àmbit educatiu
Transversal
Com s'instal·la
Preinstal·lada en LliureX.