TaskScheduler

Versió
3.2.1
TaskScheduler és un programador de tasques predefinides per a LliureX. Ofereix un conjunt de funcionalitats perquè altres aplicacions del sistema puguen programar accions que s’hagen de realitzar, millorant d’aquesta forma la integració entre les aplicacions de l’ecosistema LliureX.
Encara que en TaskScheduler es poden definir les accions pròpies, la idea principal de l’aplicació es programar tasques, més o menys complexes, enfocant el seu us a las tasques predefinides.
Plataforma
LliureX
Informació bàsica de l’aplicació
Estat
Autoritzada - Sistema
Autoritzada per a
Personal docent
Personal no docent
Alumnat
Forma d'identificació en l'aplicació
Anònima
Categoria
Utilitats
Àmbit educatiu
Transversal
Com s'instal·la

Preinstal·lada en LliureX.