Slic3r

Versió
1.3.0

Slic3r és un software de codi obert utilitzat per a generar instruccions d’impressió (G-code) per a impressores 3D. La seua funció principal és dividir el model 3D en capes i generar el codi necessari per a imprimir cada capa individualment. Slic3r permet ajustar diversos paràmetres d’impressió, com la velocitat, la temperatura i la densitat de farcit, oferint flexibilitat en el procés d’impressió 3D.

Web de l'editor
Plataforma
LliureX
Informació bàsica de l’aplicació
Estat
Autoritzada en botiga
Autoritzada per a
Personal docent
Personal no docent
Alumnat
Forma d'identificació en l'aplicació
Anònima
Categoria
CAD
Disseny
Àmbit educatiu
CCFF