Siemens Logo Comfort

Versió
8.3.1
LOGO! Soft Comfort és un programari d’enginyeria utilitzat per a xicotets projectes d’automatització amb el mòdul lògic LOGO! de Siemens. Aquest programari permet una configuració i operació senzilla i intuïtiva. Algunes de les seues característiques inclouen:
  • Planificació de projectes: Permet dissenyar i configurar projectes d’automatització de manera eficient.
  • Accés a ferramentes: Inclou el LOGO! Access Tool, que facilita la connexió i configuració del mòdul LOGO!.
  • Editor web: Oferix el LOGO! Web Editor, que permet crear aplicacions web per al servidor integrat en LOGO!
Plataforma
Windows
Informació bàsica de l’aplicació
Estat
Autoritzada per a coordinació
Autoritzada per a
Personal docent
Alumnat
Forma d'identificació en l'aplicació
Usuari i contrasenya
Categoria
Electrònica
Àmbit educatiu
CCFF
Observacions

Només per a aquells centres que hagen adquirit les llicències corresponents per delegació de competències.
Consultar DELEGATIC en https://ceice.gva.es/es/delegatic

Informació de l'editor