Rocs (KDE)

Versió
23.04.3

Rocs és una interfície de desenvolupament integrat sobre la teoria de grafs que permet dissenyar i analitzar algorismes de grafs. Proporciona un editor visual molt fàcil d’usar per a crear grafs, un motor de guions per a executar algorismes i diverses eines auxiliars per a realitzar simulacions i experimentar. Els algorismes s’especifiquen en JavaScript.

Plataforma
LliureX
Informació bàsica de l’aplicació
Estat
Autoritzada en botiga
Autoritzada per a
Personal docent
Personal no docent
Alumnat
Forma d'identificació en l'aplicació
Anònima
Categoria
Informàtica
Matemàtiques
Àmbit educatiu
CCFF