Qucs-S

Versió
2.1.0
Qucs és un simulador de circuits integrats, cosa que significa que pots configurar un circuit amb una interfície gràfica d’usuari (GUI) i simular el comportament del circuit en senyal gran, senyal xicotet i soroll. Una vegada finalitzada la simulació, pots veure els resultats en una pàgina o finestra de presentació.

 

Plataforma
LliureX
Informació bàsica de l’aplicació
Estat
Autoritzada en botiga
Autoritzada per a
Personal docent
Personal no docent
Alumnat
Forma d'identificació en l'aplicació
Anònima
Categoria
Tecnologia
Electrònica
Àmbit educatiu
Secundària
Batxiller
CCFF