QEMU

Versió
6.2

QEMU és un programari d’emulació de màquines virtuals de codi obert. Permet executar sistemes operatius i programes destinats a arquitectures diferents de la del host, oferint flexibilitat per a desenvolupament i proves de software en un entorn virtual.

Plataforma
LliureX
Informació bàsica de l’aplicació
Estat
Autoritzada en botiga
Autoritzada per a
Personal docent
Personal no docent
Alumnat
Forma d'identificació en l'aplicació
Anònima
Categoria
Informàtica
Àmbit educatiu
Transversal