Python

Versió
3.12.1
Python es un llenguatge de programació que permet treballar ràpidament i integrar sistemes de manera més efectiva.

IDLE és l’entorn de desenvolupament integrat de Python.

IDLE té les següents característiques:
  • multiplataforma: funciona en la seua majoria igual en Windows, Unix i macOS.
  • La finestra del shell de Python (interprete interactiu) amb acolorit de codi d’entrada, eixida i missatges d’error.
  • editor de text multifinestra amb desfer múltiple, acolorit Python, indentat intel·ligent, suggeriments d’anomenades a funcions, autocompletat i altres característiques.
  • cerca dins de qualsevol finestra, reemplaçament dins de les finestres de l’editor, i cerca a través de múltiples arxius (grep).
  • depurador amb breakpoints persistents, per passos i visualització d’espais de noms globals i locals.
  • configuració, navegadors i altres quadres de diàleg.
Plataforma
Windows
Informació bàsica de l’aplicació
Estat
Autoritzada en botiga
Autoritzada per a
Personal docent
Personal no docent
Alumnat
Forma d'identificació en l'aplicació
Anònima
Categoria
Informàtica
Àmbit educatiu
Secundària
Batxiller
CCFF