ProjectLibre

Versió
1.9.0

ProjectLibre és un software d’administració de projectes de codi obert, similar a Microsoft Project. ProjectLibre corre sobre la plataforma Java, la qual cosa permet executar-ho en diversos sistemes operatius.

Plataforma
Windows
Informació bàsica de l’aplicació
Estat
No autoritzada
Motiu pel qual no s'autoritza

Després de l’avaluació de seguretat realitzada, l’aplicació no ha satisfet els paràmetres mínims requerits per a la seua autorització.

Forma d'identificació en l'aplicació
Usuari i contrasenya
Categoria
Ofimàtica
Informàtica
Àmbit educatiu
CCFF