PgAdmin 4

Versió
8.0

PgAdmin 4 és una eina d’administració de bases de dades de codi obert dissenyada per gestionar i administrar bases de dades PostgreSQL. Proporciona una interfície gràfica d’usuari (GUI) que permet als usuaris realitzar tasques com crear i modificar bases de dades, executar consultes SQL, i gestionar usuaris i permisos, facilitant l’administració eficient d’entorns PostgreSQL.

Plataforma
LliureX
Informació bàsica de l’aplicació
Estat
Autoritzada en botiga
Autoritzada per a
Personal docent
Personal no docent
Alumnat
Forma d'identificació en l'aplicació
Anònima
Categoria
Programació
Informàtica
Àmbit educatiu
CCFF