PC-SIMU

Versió
3.0

PC SIMU és un simulador de processos automàtics en forma gràfica, intercanviant les entrades i eixides d’un PLC, d’esta manera es pot tindre una visualització millor l’execució del nostre programa del PLC.

Plataforma
Windows
Informació bàsica de l’aplicació
Estat
No autoritzada
Motiu pel qual no s'autoritza

Esta aplicació inclou publicitat, compres o pagaments integrats.
Consulteu Resolució d’inici de curs de 27 de juny de 2023, annex únic, apartat 11.3.6. 

No s’autoritzen versions que requereixen pagaments per desblocar la funcionalitat completa. 

Forma d'identificació en l'aplicació
Anònima
Categoria
Enginyeria
Àmbit educatiu
CCFF
Informació de l'editor
Adreces relacionades