Microsoft Visual C++ 2019 Redistributable

El programari Microsoft Visual C++ 2019 Redistributable consisteix en un conjunt de biblioteques i components essencials per a l’execució d’aplicacions desenvolupades amb Microsoft Visual C++ en sistemes Windows. Aquestes redistribuïbles proporcionen les biblioteques de temps d’execució necessàries per assegurar el funcionament adequat d’aplicacions escrites en llenguatge C++ en diverses plataformes.

Les aplicacions desenvolupades amb Microsoft Visual C++ solen dependre d’aquestes biblioteques per a realitzar funcions específiques, com la gestió de memòria, la manipulació de fitxers, operacions matemàtiques avançades i altres tasques. La presència de les redistribuïbles en el sistema garanteix que aquestes funcions estiguen disponibles i siguen accessibles per a les aplicacions durant la seua execució.

En instal·lar un programa desenvolupat amb Visual C++, pot ser necessari instal·lar la versió corresponent de les redistribuïbles segons l’any de desenvolupament. En aquest cas, Microsoft Visual C++ 2019 Redistributable és la versió específica per a l’any 2019.

És fonamental mantenir actualitzades aquestes redistribuïbles, ja que les noves versions poden incorporar millores de rendiment, correccions d’errors i actualitzacions de seguretat. En resum, el programari Microsoft Visual C++ 2019 Redistributable és essencial per a assegurar la compatibilitat i el correcte funcionament d’aplicacions escrites en C++ en entorns Windows.

Plataforma
Windows
Informació bàsica de l’aplicació
Estat
Autoritzada en botiga
Autoritzada per a
Personal docent
Personal no docent
Alumnat
Forma d'identificació en l'aplicació
Anònima
Categoria
Utilitats
Àmbit educatiu
Transversal
Informació de l'editor
Adreces relacionades