Mecasoft

Versió
6.0

Mecasoft és una ferramenta de mecanografia que funciona a través de cursos, augmentant o disminuint la dificultat dels exercicis plantejats de manera que s’adapte a les necessitats i requisits de l’usuari.

Plataforma
Windows
Informació bàsica de l’aplicació
Estat
No autoritzada
Motiu pel qual no s'autoritza

Després de l’avaluació de seguretat realitzada, l’aplicació no ha satisfet els paràmetres mínims requerits per a la seua autorització. 

Forma d'identificació en l'aplicació
Anònima
Categoria
Utilitats
Àmbit educatiu
Transversal