KAlgebra

Versió
23.04.3

KAlgebra és una aplicació que pot substituir la seua calculadora gràfica. Conté funcions numèriques, lògiques, simbòliques i d’anàlisis que li permeten calcular expressions matemàtiques en la consola i dibuixar gràficament el seu resultat en dues o tres dimensions. KAlgebra es basa fortament en el «llenguatge de marcat matemàtic» (MathML); no obstant això,no és necessari saber MathML per a usar KAlgebra.

Plataforma
LliureX
Informació bàsica de l’aplicació
Estat
Autoritzada en botiga
Autoritzada per a
Personal docent
Personal no docent
Alumnat
Forma d'identificació en l'aplicació
Anònima
Categoria
Matemàtiques
Àmbit educatiu
Secundària
Batxiller