K3b

Versió
24.02.0

K3b és una aplicació per a editar gravacions de CD. Consta bàsicament de tres components:

  • Projectes: els projectes es creen des del menú arxive i, a continuació, s’emplenen amb les dades a gravar.
  • Ferramentes: el menú ferramentes oferix diferents ferramentes, com a còpia de CD o formate de DVD.
  • Accions de mitjans sensibles al context: quan es polsa sobre una icona que representa una unitat de CD/DVD, K3b presentarà el seu contingut i permetrà algunes accions addicionals.
Plataforma
LliureX
Informació bàsica de l’aplicació
Estat
Autoritzada - Sistema
Autoritzada per a
Personal docent
Personal no docent
Alumnat
Forma d'identificació en l'aplicació
Anònima
Categoria
Informàtica
Utilitats
Àmbit educatiu
Transversal
Com s'instal·la

Preinstal·lada en LliureX.

Informació de l'editor
Adreces relacionades