IntelliJ (LliureX)

Versió
2023.3.2
IntelliJ IDEA és un entorn de desenvolupament integrat (IDE) creat per JetBrains, dissenyat principalment per al desenvolupament de programari en llenguatges com Java, Kotlin, Groovy, Scala i altres. Conegut pel seu potent conjunt d’eines, IntelliJ IDEA ofereix funcions avançades d’edició de codi, depuració, anàlisi estàtica, refactorització i suport per a sistemes de construcció populars.
Entre les seues característiques destacades es troben la finalització automàtica de codi, la detecció d’errors en temps real, la integració amb sistemes de control de versions i eines per al desenvolupament d’aplicacions web, Android i altres tipus de projectes. IntelliJ IDEA també és conegut per la seua interfície d’usuari intuïtiva i la seua capacitat per millorar la productivitat dels desenvolupadors amb funcions com la generació ràpida de codi i la navegació eficient.
Plataforma
LliureX
Informació bàsica de l’aplicació
Estat
Autoritzada en botiga
Autoritzada per a
Personal docent
Personal no docent
Alumnat
Forma d'identificació en l'aplicació
Anònima
Categoria
Programació
Informàtica
Àmbit educatiu
Secundària
Batxiller
CCFF
Informació de l'editor