GStreamer Bad Plug-ins

Versió
1.20.1

GStreamer Bad Connectors és un conjunt de connectors que no estan a l’altura en comparació amb la resta. Poden estar prop de ser de bona qualitat, però els falta alguna cosa, ja siga una bona revisió del codi, una mica de documentació, un conjunt de proves, un mantenidor real, o algun ús ampli real.

Conté el conjunt d’aquells complements menys desenvolupats que no han passat las rigoroses proves de qualitat dels desenvolupadors. Ferramentes de desenvolupament extensives. Accés a la API desde molts llenguatges de programació, com: Python, Perl, Guile, Ruby i altres en desenvolupament com:.NET, C++ y Java.

Plataforma
LliureX
Informació bàsica de l’aplicació
Estat
Autoritzada en botiga
Autoritzada per a
Personal docent
Personal no docent
Alumnat
Forma d'identificació en l'aplicació
Anònima
Categoria
Programació
Informàtica
Àmbit educatiu
Secundària
Batxiller
CCFF