GitKraken

Versió
9.11.1

GitKraken és una eina d’interfície gràfica d’usuari (GUI) per al sistema de control de versions Git. Facilita la gestió de repositoris Git proporcionant una interfície visual intuïtiva per realitzar operacions com clonar, fer commits, fusionar branques i gestionar conflictes, simplificant així el procés de treball amb Git.

Plataforma
LliureX
Informació bàsica de l’aplicació
Estat
No autoritzada
Motiu pel qual no s'autoritza

Esta aplicació inclou publicitat, compres o pagaments integrats.
Consulteu Resolució d’inici de curs de 27 de juny de 2023, annex únic, apartat 11.3.6.

Forma d'identificació en l'aplicació
Anònima
Categoria
Programació
Informàtica
Àmbit educatiu
Secundària
Batxiller
CCFF
Aplicacions alternatives