Freeplane

Versió
1.7.10-1

Freeplane és una aplicació lliure i de codi obert que s’utilitza per a crear mapes mentals o conceptuals (també coneguts com a diagrames de connexions entre idees), i per a definir esquemes d’organització de textos.

Plataforma
LliureX
Informació bàsica de l’aplicació
Estat
Autoritzada - Sistema
Autoritzada per a
Personal docent
Personal no docent
Alumnat
Forma d'identificació en l'aplicació
Anònima
Categoria
Informàtica
Utilitats
Àmbit educatiu
Transversal
Com s'instal·la

Preinstal·lada en LliureX.