Docker

Docker és un projecte de codi obert que automatitza el desplegament d’aplicacions dins de contenidors de programari, proporcionant una capa addicional d’abstracció i automatització de virtualització d’aplicacions en múltiples sistemes operatius.​

Plataforma
LliureX
Informació bàsica de l’aplicació
Estat
Autoritzada en botiga
Autoritzada per a
Personal docent
Personal no docent
Alumnat
Forma d'identificació en l'aplicació
Anònima
Categoria
Informàtica
Àmbit educatiu
CCFF
Informació de l'editor
Adreces relacionades