Docker-CLI

La ferramenta Docker CLI és una aplicació de línia de comandos utilitzada per a interactuar amb dockerd. Dockerd és el procés que gestiona els contenidors i maneja tots els comandos enviats des de la CLI mitjançant l’exposició d’un punt final de la API. Així que totes dues peces dockerd i Docker CLI són necessàries perquè docker funcione.

Plataforma
LliureX
Informació bàsica de l’aplicació
Estat
Autoritzada en botiga
Autoritzada per a
Personal docent
Personal no docent
Alumnat
Forma d'identificació en l'aplicació
Anònima
Categoria
Informàtica
Àmbit educatiu
CCFF
Informació de l'editor
Adreces relacionades