CYPE

Les aplicacions CYPE són eines de software especialitzades en l’àmbit de l’enginyeria i l’arquitectura. Estes aplicacions ofereixen solucions per a la gestió documental, càlcul d’estructures, disseny d’instal·lacions, simulació energètica, i altres aspectes relacionats amb la construcció i l’edificació.

Plataforma
Windows
Informació bàsica de l’aplicació
Estat
Autoritzada - Instal·lació assistida
Autoritzada per a
Personal docent
Personal no docent
Alumnat
Forma d'identificació en l'aplicació
Anònima
Categoria
Enginyeria
Àmbit educatiu
CCFF
Com s'instal·la
Per a sol·licitar la instal·lació s’ha de marcar un tiquet al SAI en:

Nou tiquet sobre l’equip de treball >> Petició >> Windows >> Instal·lacio SW uns altres, especificant:

 • Tipus de sol·licitud: Petició
 • Servei afectat: Windows
 • Petició sobre Windows: Instal·lació SW altres

 

En la informació del tiquet s’ha d’incloure:
 • Número de sèrie de l’equip en el qual s’ha de fer la instal·lació
 • Cicle/s formatiu/s per al/s que se sol·licita la instal·lació
Observacions

Llicències adquirides per la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació per les següents famílies professionals:

 • Agrària
 • Edificació i obra civil
 • Electricitat i electrònica
 • Energia i aigua
 • Instal·lació i manteniment
 • Marítimo-pesquera
 • Fabricació mecànica
 • Indústries extractives
Informació de l'editor