Com sol·licitar l’avaluació d’una nova aplicació?

El primer que s’ha de fer es verificar la disponibilitat: Abans de demanar l’avaluació d’una aplicació, és important verificar si ja ha estat demanada amb anterioritat. Això es pot fer accedint al lloc web d’Appsedu i revisant el catàleg d’aplicacions disponibles.

Cercar l’aplicació utilitzant el cercador de la taula corresponent. Si l’aplicació està present, es podrà accedir a la seua fitxa tècnica i conèixer el seu estat, com per exemple si ja s’ha avaluat, està en procés d’avaluació, està autoritzada o no autoritzada.

Alternativament, també es pot buscar l’aplicació a la pàgina Inicial d’Appsedu utilitzant el cercador integrat.

En cas de no trobar l’aplicació desitjada al lloc web d’Appsedu, es podrà sol·licitar la seua avaluació obrint un tiquet a través de GVA SAI, seguint aquesta cua específica:

• Nou tiquet sobre altres Serveis o aplicacions educatives.

  • Petició

• “Aplicacions Educatives (Appsedu)”