CLO 3D (Windows)

CLO 3D ajuda a crea i modificar peces de roba realistes en 3D per poder visualitzar una idea abans que es produïsca.

Plataforma
Windows
Informació bàsica de l’aplicació
Estat
Autoritzada per a coordinació
Autoritzada per a
Personal docent
Alumnat
Forma d'identificació en l'aplicació
Usuari i contrasenya
Categoria
Disseny
Àmbit educatiu
CCFF
ISEACV
Observacions

Només per a aquells centres que hagen adquirit les llicències corresponents per delegació de competències.
Consultar DELEGATIC en https://ceice.gva.es/es/delegatic

Informació de l'editor
Adreces relacionades