Cisco Packet Tracer (LliureX)

Versió
8.1.0

Cisco Packet Tracer es una eina de simulació visual dissenyada per Cisco Systems. Permet als usuaris crear topologies de xarxa i imitar xarxes informàtiques modernes. A través d’una interfície de línia de commands simulada, els usuaris p0den configurar i simular dispositius de xarxa com routers i switches de Cisco.

Les funcionalitats de Cisco Packet Tracer inclouen:

 1. Simulació de dispositius de xarxa:
  • Permet als usuaris crear i configurar dispositius com routers, switches, servidors y dispositius finals.
  • Facilita la comprensió de com estos dispositius interactuen i es comuniquen entre sí.
 2. Pràctica de construcció de xarxes:
  • Els usuaris poden visualitzar com funciona una xarxa.
  • Practicar habilitats de configuració, com la configuració de routers i switches.
  • Explorar la creació de xarxes simples y complexes.
 3. Integració d’IoT i automatització:
  • Permet la integració de dispositius IoT (Internet de les coses).
  • Els usuaris poden agregar i configurar dispositius IoT en les seues topologies de xarxa.
  • També es possible incorporar codi Python o automatització de xarxa.
Plataforma
LliureX
Informació bàsica de l’aplicació
Estat
En negociació
Forma d'identificació en l'aplicació
Anònima
Categoria
Informàtica
Àmbit educatiu
Secundària
Batxiller
CCFF
Informació de l'editor