Arduino IDE (LliureX)

Versió
1.8.13

​​​Arduino IDE és un entorn de desenvolupament integrat utilitzat per programar plaques Arduino. Ofereix un editor de codi per escriure programes en llenguatge C/C++, funcions de compilació per convertir el codi en instruccions executables i eines de càrrega per transferir el programa a la placa Arduino. Amb una interfície senzilla, Arduino IDE és accessible per a principiants i permet el desenvolupament eficient de projectes electrònics.

Plataforma
LliureX
Informació bàsica de l’aplicació
Estat
Autoritzada - Sistema
Autoritzada per a
Personal docent
Personal no docent
Alumnat
Forma d'identificació en l'aplicació
Anònima
Categoria
Programació
Informàtica
Àmbit educatiu
Secundària
Batxiller
CCFF
Com s'instal·la

Preinstal·lada en LliureX.

Informació de l'editor