Què fem?

A les aules hospitalàries plantegem objectius que excedeixen de l’estricte caràcter educatiu. Dirigim les actuacions a superar les situacions derivades de l’hospitalització: enfoquem l’estada a l’hospital des d’una perspectiva positiva centrada en la curació, aprofitem el seu temps lliure en el centre hospitalari, coneixen i comparteixen les seues experiències amb altres xiquets, es preparen per a la volta al col·legi, etc…

Identifiquem tres àmbits clarament diferenciats en la planificació educativa de l’aula hospitalària.

Acadèmic-formatiu

  • Mantindre o recuperar hàbits de treball intel·lectual.
  • Seguiment de les tasques escolars sempre que el temps d’estada i les condicions ho permeten realitzant les adaptacions convenients.
  • Contribuir a millorar les seues habilitats intel·lectuals i socials.
  • Fomentar la responsabilitat i l’autonomia del xiquet/a en el mig hospitalari.
  • Facilitar els materials i recursos apropiats

Psicoafectiu

  • Proporcionar un ambient relaxat, agradable i acollidor. Oferir a la família l’estímul necessari perquè transmeta al xiquet/a una vivència emocional positiva de curació, malgrat el procés de la malaltia.
  • Generar un ambient escolar que els connecte amb les seues vivències quotidianes i permetre’ls a través de l’accés a Internet el contacte amb persones externes (centre educatiu, companys/as, amics/as, familiars…) amb els mitjans i la supervisió adequats.

Lúdic-recreatiu

  • Realització de pràctiques de joc que desemboquen en l’esplai i diversió, que desvien l’atenció del xiquet/a en la situació negativa en la qual es troba.
  • Combinar diferents modalitats lúdiques amb la finalitat que tots els xiquets/as tinguen alguna que els interesse especialment: jocs didàctics, jocs digitals, activitats artístiques, musicals, jocs de taula, jocs d’equip.