MARC LEGAL

Educació inclusiva i de qualitat, UN DRET DE TOTS

El dret de tots els/les xiquets/as a una educació de qualitat prevista en la LOMCE, obliga les administracions educatives a atendre, no sols a l’alumnat que pot assistir a l’escola, sinó també a aquells que viuen situacions particulars o especials.

La creació, dotació i manteniment de les Unitats Pedagògiques Hospitalàries són una mostra més de la pretensió continuada d’optimitzar l’educació per a tots, facilitant la socialització, l’afectivitat i el benestar general de els/as xiquets/as.

Considerem que és necessari actuar com un equip que integre els diferents àmbits de coneixement i actuació, de tal forma que tant la Conselleria d’Educació, amb els seus respectius representants (inspecció educativa i professorat adscrit a l’hospital), així com des de la Conselleria de Sanitat (gerència i diferents especialistes), formen part d’un tot per a aconseguir els nostres objectius