Visita al Sixto Marco

Fa unes setmanes realitzem una excursió a l’IES Sixto Marco per a visitar el
Programa Formatiu de Qualificació Bàsica de Marroquineria i Tèxtil, adaptat a
alumnat amb NEE. Allí, ens retrobem amb Natalia, antiga companya de l’Aula
Específica. Tots els companys es van alegrar molt de veure-la i la van rebre amb
abraçades. Ella es va encarregar principalment (juntament amb la tutora del programa) de
explicar-nos tot el treball, les activitats i el funcionament del programa en
general. Després de l’explicació, van esmorzar tots junts en la cantina i es van poder
posar al dia.

Nuria Muñoz
Dept. d’Orientació