Eixida amb bici a Arenals del Sol

L’alumnat de 4t ESO ha realitzat una exigent eixida amb bicicleta des de l’institut fins a Arenals del Sol. El trajecte s’ha fet per trams amb períodes de descans en atenció a la calor. El ciclisme és una excel·lent forma d’exercici que millora la salut cardiovascular, enfortix els músculs i augmenta la resistència física. Des del Departament d’Educació Física, seguim compromesos amb el foment de l’activitat física en els adolescents i a l’adopció d’hàbits de vida saludables.

Les eixides amb bicicleta són una oportunitat per a ensenyar als estudiants sobre les normes de trànsit, la seguretat viària i la importància de ser ciclistes responsables. Aprendre estes habilitats és essencial per a la seua seguretat en les vies públiques. A més, el ciclisme és una forma de transport sostenible que no produïx emissions contaminants. En promoure l’ús de la bicicleta, s’inculca en els estudiants la importància de cuidar el medi ambient i se’ls anima a considerar alternatives ecològiques en la seua vida diària, així com explorar el seu entorn local, descobrir nous llocs i aprendre sobre la geografia, la història i la cultura de la seua comunitat.