Prohibició de l’ús de dispositius mòbils en el centre

Divendres passat 3 de maig s’ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, una RESOLUCIÓ, que regula determinats aspectes de l’ús dels dispositius mòbils en els centres educatius.

A partir d’ESTE DILLUNS 6 DE MAIG QUEDA EXPRESSAMENT PROHIBIT L’ÚS DEL TELÈFON MÒBIL DINS DEL RECINTE DE L’INSTITUT.

Amb esta normativa a nivell autonòmic, EL DISPOSITIU MÒBIL HAURÀ D’ESTAR APAGAT en el moment de l’entrada al centre i fins a l’eixida d’este.

Hi haurà dos úniques excepcions:

  1. En el cas d’activitats que requerisquen l’ús didàctic de dispositius mòbils, hauran de contemplar-se en el projecte educatiu de centre i en la programació d’aula corresponent, sota la supervisió del personal docent.
  2. La direcció del centre podrà autoritzar l’ús del dispositiu mòbil per raons individuals específiques de salut o altres degudament justificades.

Els informem que el procediment a seguir en cas que un estudiant utilitze el telèfon mòbil dins del recinte de l’institut, serà la retirada, custòdia i posterior lliurament als pares o tutors legals de l’alumne, segons el que s’establix en les nostres Normes d’Organització i Funcionament i en la normativa vigent.

Sol·licitem la col·laboració de les famílies perquè tot l’alumnat complisca les normes establides i no utilitze el telèfon mòbil dins de l’institut.

Moltes gràcies.

La direcció de l’IES Joanot Martorell