El nostre Centre imparteix classe d’Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Formació Professional:

 • 1r, 2n, 3r i 4t ESO en horari diürn;
 • 1r i 2n de BATXILLERAT, de les Modalitats de Ciències i Humanitats i Ciències Socials tant en règim diürn com nocturn;
 • Cicles Formatius de FORMACIÓ PROFESSIONAL de Grau Superior en horari diürn i vespertí.

CICLES FORMATIUS:

El nostre centre té autoritzats els següents Cicles Formativos de Grau Superior:

 • DIRECCIÓ DE CUINA
 • DIRECCIÓ DE SERVEIS EN RESTAURACIÓ
 • GUIA, INFORMACIÓ I ASSISTÈNCIA TURÍSTICA
 • AGÈNCIES DE VIATGES I GESTIÓ D’ESDEVENIMENTS
 • GESTIÓ D’ALLOTJAMENTS TURÍSTICS

   Direcció de Cuina s’imparteix en el Centre de Desenvolupament Turístic (C.D.T.) en horari vespertí.

   Direcció de Serveis de Restauració s’imparteix en el Centre de Desenvolupament Turístic (C.D.T.) en horari vespertí. 

   Guia, Informació i Assistència Turística s’imparteix en les instal·lacions del centre en horari diürn.

   Agències de Viatges i Gestió d’Esdeveniments s’imparteix en les instal·lacions del centre en horari vespertí.

   Gestió d’Allotjaments Turístics s’imparteix en les instal·lacions del centre en horario vespertí. 

 

 CURSOS I GRUPS:

DIÜRN:

a)       ESO.

 • 1r Cicle d’ESO:
 • 4 grups de 1r ESO, 4 grups de 2n ESO, 1 grup de 2n ESO PEMAR
 • 4 grups de 3r ESO , 1 grup de 3r ESO PEMAR
 • 2n Cicle d’ESO: 4 grups de 4t ESO

b)       BATXILLERAT (CNS.-HUM.)

 • 3 grups de 1r BATXILLERAT
 • 3 grups de 2n BATXILLERAT

c)       CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR (CFGS):

 • “Guia, Informació i Assistència Turística”
 • “Direcció de Cuina” 2ºCurs
 • “Direcció de Serveis de Restauració” 2n Curs

NOCTURN:

a)       BATXILLERAT (CNS-HUM) 

 •   1 grup de 1r BACH. Mixt. 
 •   1 grups de 2n BACH. Mixt.

b)       CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR:

 • “Agències de Viatges i Gestió d’Esdeveniments”
 • “Gestió d’Allotjaments Turístics”
 • “Direcció de Cuina” 1r Curs
 • “Direcció de Serveis de Restauració” 1r Curs

    ATENCIÓ A la DIVERSITAT:     

 • Reforços i Desdoblegues –per als alumnes/as amb necessitats en diferents assignatures-, que organitza cada departament a partir de les proves inicials.
 • Programa PEMAR per a alumnat de 2n i 3r d’ESO
 • Pla EXIT 2, programa de classes de reforç per a ESO en horari vespertí
 • Un Programa Experimental d’Enriquiment Curricular, en 1r cicle ESO
 • Un Programa Experimental Plurilingüe en Inglés en 1r cicle ESO