AULA DIDÀCTICA
MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

L’Aula Didàctica de Memòria Democràtica és un programa d’innovació educativa autoritzat per la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport des del curs escolar 2022/2023. El seu objectiu és fomentar el coneixement de com la dictadura franquista va afectar socialment, política i cultural al poble valencià. La creació d'un espai de pensament i reflexió al voltant de llocs, persones i esdeveniments emblemàtics permetrà entendre com va transformar quatre dècades de dictadura el nostre territori.

Per tal d'assolir aquesta finalitat l'Aula Didàctica de Memòria Democràtica ofereix una visita a l'antic penal franquista de Sant Miquel dels Reis, així com la realització de tallers didàctics. A més, periòdicament es programaran visites complementàries en col·laboració amb altres institucions.

NOTÍCIES i ACTIVITATS