Contacte, localització, història 
i oferta educativa.
  Claustre, AMPA, Consell Escolar

Calendari, horaris, impresos 
i Xarxa llibres.
  Menjador, Activitats Extraescolars

  PIIE, Jornada continuada, CEPAFE
   Infantil, Primària i Especialitats
   Hort, Biblioteca, Festes i Revista