Sol·licitud de títols de Batxillerat, CFGM i CFGS

2023 Normal Família Nombrosa General *
Família Monoparental General *
Títol de Batxillerat 40,81 € 20,41 € 20,41 €
Títol Tècnic (CGFM) 18,89 € 9,45 € 9,45 €
Tìtol Tècnic Superior (CFGS) 46,50 € 23,25 € 23,25 €

* S’ha d’aportar documentació acreditativa de les situacions: Targeta de Família Nombrosa i Carnet de Família Monparental. La familia nombrosa Especial i Monoparental Especial no paguen títols.