PORTFOLIO

Logotip Portfolio

Què és? 

Testimonis

"És un document individual proposat pel Consell d'Europa que pretén desplegar el MECR (Marc Europeu Comú de Referència de les Llengües), amb la finalitat de registrar les llengües que coneixen els seus parlants, els nivells que en tenen assolits, la forma en què s’hi han aprés aquestes llengües, així com les pròpies experiències lingüístiques.
D’una banda, és un document que posa de relleu el valor del plurilingüisme i, d’una altra, proposa els objectius personals d'aprenentatge a curt i/o llarg termini.

 

En el nostre centre, el Porfolio és el motor que coordina les assignatures lingüístiques curriculars, amb l’objectiu de fer-ne un tractament integral, des d'una perspectiva comunicativa, i amb la finalitat cooperativa que facilita el desenvolupament de diversos projectes interdisciplinaris."
MORE INFORMATION

Motivation activities

Comentaris tancats a Motivation activities

2020-2021 21 de gener Dia Internacional de la Llengua Materna 3r d’ESO 4t d’ESO.       2019-2020 26 de setembre Dia Internacional de les Llengües d’Europa     3r d’ESO        4t d’ESO  

Projets Interministériels

Comentaris tancats a Projets Interministériels
S'ha publicat en

 Cours / Curs / Course Projets / Projectes/ Projects 2020-21 Si tinguérem les portes obertes, no caldria obrir les finestres (3r d’ESO) Com podem millorar el nostre centre? (4t d’ESO) … Llegiu més Projets Interministériels

Cursos de Mediació

Comentaris tancats a Cursos de Mediació

CURS INICIAL DE MEDIACIÓ – FEBRER I  MARÇ 2021

e-PEL: Porfolio electrònic

e-PEL Vídeos tutorials Com obrir el meu e-PEL (vídeo 1)