Protocol COVID-19. Circular Informativa a les famílies

banner-2.png

CIRCULAR INFORMATIVA A LES FAMÍLIES. PROTOCOL COVID FEBRER 2021

Davant les excepcionals circumstàncies que des de gener de 2021 estem suportant per l’increment de casos diagnosticats  de COVID-19 en el nostre entorn, des de l’IES PROFESSOR MANUEL BROSETA volem incidir en el compliment de les mesures adoptades des de l’inici de curs, les quals ens han permès aconseguir que els centres educatius siguen ESPAIS DE CONVIVÈNCIA SALUDABLES.

Cal per tant REITERAR el COMPROMÍS DE TOTA LA COMUNITAT EDUCATIVA EN EL COMPLIMENT D’AQUESTES MESURES mitjançant les actuacions pertinents:

L'ÚS OBLIGATORI DE LA MASCARETA  COM A NORMA GENERAL ALS ESPAIS COMUNS I A LES AULES

L’ENTRADA  DIFERENCIADA AL CENTRE en funció de les tres zones habilitades. 

- RESPECTAR en tot moment LA DISTÀNCIA DE SEGURETAT, tant a  l’eixida i retorn a l’aula, com en el moment d’accedir als serveis i FONAMENTALMENT ALS ESPLAIS, reforçant-se  la vigilància a l’hora del pati. 

- VERIFICAR el COMPROMÍS SIGNAT PER  LES FAMÍLIES relatiu a la comprovació diària de l’estat de salut de l’alumnat al domicili, abans  d’acudir al centre educatiu, comprovant que no té la temperatura per damunt de 37,5 °C. Tot i així, per part de l’institut seguim fent el corresponent seguiment, a primera hora del matí, d’aquesta mesura, a més de MANTINDRÉ VENTILADES LES AULES, deixant portes i finestes obertes en la mesura que siga possible. 

- LA HIGIENE DE MANS. A tal fi, a les aules es disposa de dispensadors de gel hidroalcohòlic i  de líquid desinfectant.

LA CORRESPONENT NOTIFICACIÓ PER PART DE LES FAMÍLIES DE LES CAUSES D’ABSÈNCIA DE L’ALUMNAT a l’institut per motius de salut, telefonant al centre i/o mitjançant la web família amb un missatge al tutor/a del grup, recordant el protocol establert en cas d’estar pendent d’una prova diagnòstica i per tant, no s’ha d’acudir al centre,  o trobar-se en situació de quarantena per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19 fins que li ho indique el pediatre/a o metge/essa de família. És per això que la Generalitat Valenciana  disposa  d’un telèfon addicional (900300555) i d’una persona responsable COVID (Vicent Albero, al nostre institut)  que té contacte directe amb el centre de salut.

- ESMORZAR A L’AULA, per tal de controlar millor qualsevol incidència.  Serà l’únic moment del matí en que es puga deixar de dur la mascareta, però solament el temps necessari per a esmorzar.

- NO ROMANDRE ALS CORREDORS EN ELS CANVIS DE CLASSE, NI TAMPOC DURANT ELS ESPLAIS. A més es procurarà ANAR ALS SERVEIS (màxim 4 persones juntes) durant l’hora de CLASSE, previ permís del professorat, i en el moment d’accedir al pati durant els esplais, evitant fer-ho entre una hora lectiva i una altra.

 N’ESTEM BEN SEGURS QUE HO ACONSEGUIREM!