2n Bachilletato modalitat d’Humanitats i Ciències Socials . Itinerari CCSS

2° BATXILLERAT Itinerari CCSS (32 h setmanals)

CARÀCTER

ASSIGNATURA

OBSERVACIONS
 

Obligatòries

3 TRONCALS GENERALS Història d’Espanya (3h)

 

Llengua Castellana i Literatura II(3h)
Inglés (3h)

 

1 TRONCALS GENERAL DE MODALITAT Matemàtiques aplicades a les ciències socials II(4h)
1 ESPECÍFICA Història de la Filosofia (3h)

 

Lliure Configuració Autonòmica Valencià Llengua i Literatura (3h)

 

Tutoria (1h)
Opcionals

 

TRONCAL D’OPCIÓ DE MODALITAT Economia de l’empresa (4h)
TRONCAL D’OPCIÓ DE MODALITAT TRIA UNA Geografia (4h) o Història de l’Art(4h)
Específiques d’opció (Triar una ) Psicologia (4h)
Religió (4h)
Francés II (4h)
Tecnologia Industrial II (4h)
TIC II (4h)
Voluntària Lliure configuració autonòmica Educació fisicodeportiva i salut (2h)

OPTATIVES OFERIDES:

  • TIC II.
  • Francés II.
  • Tecnologia Industrial II
  • Religió.
  • Psicologia