Requisit acadèmic en Admissió

ATENCIÓ: si en la llista provisional d’admissió fica que no ha presentat el Requisit Acadèmic ha d’enviar-lo urgentment a 46007943.secret@gva.es

  • El requisit acadèmic NO ha de presentar-se físicament en el Centre de primera opció. Únicament en els següents casos:

– Alumnat no matriculat durant el curs 2019-2020 en centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana.
– Alumnat que sol·licita plaça per a segon de Batxillerat.
– Alumnat que sol·licita plaça per a primer de Batxillerat i que
durant el curs 2019-2020 no ha finalitzat un cicle de Formació Professional de grau mitjà o no ha estat matriculat en quart de l’ESO.