Transport Escolar curs 2023-2024

Ja es poden demanar els ajuts pel transport escolar a ESO, Bàsica i Batxillerat (per primera vegada).

Si vol demanar aquests ajuts, clique en el següent enllaç on s’explica què cal fer:

Transport Escolar indicacions

Normativa:

RESOLUCIÓ de 30 de maig de 2023, del director general de Centres Docents, per la qual s’estableixen les condicions per a ser alumnat usuari del servei de transport escolar col·lectiu per al curs 2023-2024. [2023/6179]

https://dogv.gva.es/datos/2023/06/05/pdf/2023_6179.pdf

RESOLUCIÓ de 30 de maig de 2023, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes individuals per al servei de transport escolar per al curs 2023-2024. [2023/6184]

https://dogv.gva.es/datos/2023/06/05/pdf/2023_6184.pdf