Reunions telemàtiques d’inici de curs per a tots els pares i mares de l’ESO.

Dimecres dia 7 reunions telemàtiques  d’inici de curs per a tots els pares i mares de l’ESO.
Rebreu 2 convocatòries via correu el electrònic que teniu registrat a la web família.
La primera convocatòria us l’enviarà el nostre director Andreu Branchat.
La segona convocatòria la rebreu del tutor/a dels vostres fills/es. Aquesta reunió serà de cada tutor/a amb les mares i pares de la seua classe.
És important que us connecteu a totes dos reunions. Aquestes reunions s’iniciaran en 30 minuts de diferència.
HORARI
18:00 1r d’ESO. Reunió amb l’equip directiu, coordinació d’ESO i tots els tutors/es del curs.
18:20 Reunió del TUTOR/A amb els pares i mares de cadascun del grups de 1r d’ESO.
18:30 2n d’ESO. Reunió amb l’equip directiu, coordinació d’ESO i tots els tutors/es del nivell.
18:50 Reunió del TUTOR/A amb els pares i mares de cadascun del grups de 2n d’ESO.
19:00 3r d’ESO. Reunió amb l’equip directiu, coordinació d’ESO i tots els tutors/es del nivell.
19:20 Reunió del TUTOR/A amb els pares i mares de cadascun del grups de  3r dESO
19:30 4t d’ESO. Reunió amb l’equip directiu, coordinació d’ESO i tots els tutors/es del nivell.
19:50 Reunió del TUTOR/A amb els pares i mares de cadascun del grups de 4t d’ESO.