INFORMÀTICA

NOM CÀRREC ATENCIÓ PARES
COLLAZZI, DANTE TUTOR 1r SMR da.collazzi@edu.gva.es
GARCÍA SEGURA, MANUEL JOSÉ mj.garciasegura2@edu.gva.es
GUIJARRO MARTINEZ, JUAN MANUEL SECRETARI jm.guijarromartine@edu.gva.es
JARA  BRAVO, SEBASTIAN TUTOR 2n SMR s.jarabravo@edu.gva.es
MARTÍNEZ GUILLEN, JOSE ANTONIO ja.martinezguillen@edu.gva.es
PELÁEZ PRIETO, ANA Mª CAP DEPARTAMENT-COORDINADOR TIC am.pelaezprieto@edu.gva.es
SORIANO CERDÁN, FRANCISCO f.sorianocerdan@edu.gva.es