MATEMÀTIQUES

NOM CÀRREC ATENCIÓ PARES
ABAD ASENSI, GORGONIO TUTOR 4t ESO A g.abadasensi@edu.gva.es
ÁLVAREZ PÉREZ, RAFAEL  CAP DEPARTAMENT r.alvarezperez@edu.gva.es
CANTÓ ABAD, ENRIQUE DIRECTOR e.cantoabad@edu.gva.es
MARTINEZ GALVAÑ, ANA MARÍA am.martinezgalvan@edu.gva.es
MIRA SALAS, Mª JOSÉ mj.mirasala@edu.gva.es
RUEDA MORALES, DOMINGO COORD XARXA LLIBRES d.ruedamorales@edu.gva.es
VERCHER SIMÓN, ALBA TUTORA 3r DIVER a.verchersimon@edu.gva.es