Erasmus+

Erasmus+ és un programa d’intercanvi entre centres educatius d’Europa.
Cada any el nostre centre participa a les diferents convocatòries d’Erasmus+ desenvolupant diferents projectes amb centres d’altres països europeus.
Als següents enllaços podeu consultar la informació de cadascun del projectes que estem desenvolupant a l’IES Els Évols.