Licitació servei de cafeteria

S’ha publicat en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma) l’anunci de licitació i els plecs per a la concessió del servei de cafeteria.

El número d’expedient, per a poder fer una cerca directa, és: CMAYOR/2022/06Y13/404

Les dades de contacte davant qualsevol incidència en l’ús de la Plataforma són:

Telèfon 91 524 12 42 Correu electrònic: licitacionE@hacienda.gob.es

Per a aclarir qualsevol dubte respecte als plecs de condicions, els números de contacte són 96 127 13 69, 96 127 11 90 i 96 127 13 88.

Adjuntem la guia d’ajuda que ofereix la Plataforma per a la presentació de les ofertes