Títols reconeguts per l’EOI

Podràs accedir a un nivell superior a l’incial (1A2) només si disposes d’alguna de les titulacions que pots veure més a baix o altres títols d’idiomes d’entitats internacionals reconegudes (veure Annexos de la Resolució com especifica més a baix en el quadre)
També es pot optar per accedir al curs immediatament inferior (sempre que hi haja places), per exemple: si tens el títol de B1 normalment accediries a  1B2 però si el preferixes pots accedir a 2B1 i fer un curs de «refresc»

Si no tens titulació per a accedir a un nivell superior al 1A2, has de fer un test de classificació (prova de nivell).

Si tinc superat / dispose de… Puc accedir a…
Títol de Batxillerat 1B1 de la primera llengua estrangera cursada en Batxillerat (també 2A2 si es desitja obtindre la certificació d’A2).
  1B2 de Valencià amb l’assignatura de valencià cursada.
  C1 de Valencià si el Batxillerat ha sigut cursat en PEV (Programa d’Ensenyament en Valencià)
Certificació Oral (A2) JQCV B1 de Valencià
Certificació Elemental (B1) JQCV B2 de Valencià
Certificació B2 JQCV C1 de Valencià
Certificació Mitjà (C1) JQCV 1C2 de Valencià
Certificació Superior JQCV 2C2 de Valencià
Certificat d’A2 per prova homologada (en centre de Secundària o FP) 1B1 del mateix idioma
Proves A2 CUID 1B1 del mateix idioma
Proves B1 CUID 1B2 del mateix idioma
Mòdul 2 “That’s English” superat 2A2 d’Anglés presencial
Mòdul 6 “That’s English” superat 2B1 d’Anglés presencial
Mòdul 10 “That’s English” superat 2B2 d’Anglés presencial
Superades tres de les cinc parts de la prova de certificació en convocatòries anteriors Últim curs del mateix nivell que no s’ha superat en la prova.
La qualificació global de “NO APTE” en l’última prova de de certificació amb la qualificació de “APTE” en cadascuna de les cinc parts de la prova i un 60% de puntuació global Curs següent al del nivell de la prova de certificació realitzada.
   
   
   
   

Nota: La denominació del curs 1B1 significa “primer curs de nivell B1″

Altres  requisits acadèmics que et permetran accedir a un nivell superior a l’inicial (A2) de cada idioma. RESOLUCIÓ del 17 de maig de 2023, del director general de Política lingüística i Gestió del Multilingüísmo, per la qual es determinen els certificats de nivell de coneixement d’un idioma que habiliten per a la matriculació a les escoles oficials d’idiomes de la Comunitat Valenciana. (2023/5464)

EQUIVALÈNCIES PLANS D’ESTUDIS